x

OGLAŠEVALSKI ZLATI PAKET

NUDIMO INOVATIVNI MODEL SODELOVANJA 

- Izdelava ali obnovitev obstoječe spletne strani (na obstoječo domeno ali zakup nove domene, gostovanje na ciljnem strežniku z optimatizacijo na brskalnikih).
- Grafično oblikovanje (izdelava logotipov, idejne spletne rešitve, preoblikovanje v vse oblike formatov, grafično oblikovanje za tisk in podobno).
- Video produkcija (live stream, izdelava video spotov ali reklam in podobno).
- Fotografske storitve (reportažna, modna, poslovna ali promocijska fotografija).
- Tiskarske storitve na enem mestu (plakati, poslovna dokumentacija, nalepke, potiski in podobno).
- Spletne storitve (oglaševanje na spletu in družabnih omrežjih, e-mail marketing, CRM – customer relation managment in podobno).
- Organizacija javnih prireditev s celotno logistično podporo (scenografija, ozvočenje, koreografija, vodenje).
- Organizacija družabnih srečanj, delavnic, seminarjev in podobno.
- Vodenje oglaševalskih kampanj in medijsko posredovanje, lektoriranje in PR storitve  (public relation).

VREDNOST ZLATEGA POSLOVNEGA PAKETA

Vrednost zlatega paketa znaša 10.000 € brez DDV

Način izvedbe:
- Naročnik naroči vrednost zlatega oglaševalskega paketa Miss Earth v navedeni ponudbi organizatorja za obdobje 12 mesecev (obseg ponudbe je spodaj).
- Ob naročilu zlatega oglaševalskega paketa Miss Earth naročnik hkrati pridobi brezplačen zlati poslovni paket (navedene storitve zgoraj) v vrednosti 2.000 € brez DDV.
- Vsaka naročena storitev se ovrednoti po predhodni pisni ponudbi in se delno odštevajo od pridobljenega zlatega poslovnega paketa do višine izvedene storitve.
- Rok za naročilo pridobljenih storitev je 12 mesecev od dne sklenitve pogodbe o poslovnem sodelovanju.

Možnost plačila na več obrokov.

V primeru izkazane želje po sodelovanju je ponudbo oziroma sodelovanje možno prilagoditi, glede na vaše želje in naše skupne priložnosti ter možnosti sodelovanja.

IMATE VPRAŠANJE?

pleace check recaptcha

Contact Form Loader

MISS EARTH ZLATI OGLAŠEVALSKI PAKET

ŠTEVILO DOGODKOV na katerih organizatorja nudita naročniku promocijo blagovne znamke ali storitve iz dejavnosti :

POLFINALNI PRIREDITVI ZA MISS EARTH SLOVENIJE 2018, na dogodku organizator zagotovi:

- Sekvenčno predvajanje logotipa ali video telopa na led zaslonu (pred začetkom se predvaja video vsebina naročnika, nato pa samostojni logotip v vsakem sekvenčnem predvajanju).
- V najavah dogodka na spletnem portalu in družabnih omrežjih se vsakič predstavi tudi naročnik.
- Logotip na ocenjevalnih listih ocenjevalne komisije.
- Sodelovanje predstavnika zlatega paketa v ocenjevalni komisiji s predstavitvijo voditelja/ice programa).
- Info pult na vhodu v prireditveni prostor (degustacijski, marketinški pult ali podobno).
- Voditeljica med prireditvijo samostojno predstavi naročnika zlatega paketa.
- Srečanje s poslovnimi partnerji in ostalimi naročniki poslovnih paketov.
- VIP vabilo na dogodek (število vabil ni omejeno, če se predhodno naročnik uskladi z organizatorjem glede na logistične možnosti), vabilo velja tudi za pogostitev po zaključeni prireditvi.
- Četrtina strani se nameni zlatemu naročniku ob vsaki PR reportaži (cela stran) z dogodka v tiskanih izdajah Media 24.
- izjemen bonus: prireditvi se poimenujejo po zlatem naročniku, npr. »ZLATI za Miss Earth Slovenije 2018«!

Opomba: V primeru spremembe programske sheme se zlati naročnik in organizatorja dogovorita za alternativne vsebine v okviru terminskega načrta za Miss Earth Slovenije 2018.

EKO DAN, ŠPORTNI DAN ali TEMATSKI DAN z obiskom finalistk pri naročniku

- Predstavitev dejavnosti naročnika in ogled poslovnih prostorov (posest, turistični kraj, trgovina, proizvodnja itd.)
- Fotografiranje (objava promocijskih fotografij na lokaciji naročnika na spletu in družabnih omrežjih).
- Predstavitev naročnika (slogan ali prodajno vodilo z logotipom) v PR reportaži v tiskani izdaji Media 24.
- Ocenjevalni eko projekt finalistk na temo, ki ga predstavi zlati naročnik (najbolj izviren eko projekt dobi zlati naročnik v trajno posest, v sodelovanju z avtorico lahko zlati naročnik samostojno financira uresničitev projekta).

OCENJEVALNI TALK SHOW finalistk

- Zlati naročnik izbere eno temo, na katero finalistke podajo svoja razmišljanja oziroma odgovore (predstavnik zlatega naročnika sodeluje v ocenjevalni komisiji).
- Objava v PR reportaži v tiskanih izdajah Media 24 z omembo zlatega naročnika.

- GLASOVALNA OSNOVA FINALISTK MISS EARTH SLOVENIJE 2018 za glasovanje Miss Spleta za Miss Earth Slovenije na spletu in družabnih omrežjih (doseg ali rating v času glasovanja je 150.000 zadetkov tedensko – glasovanje se izvede 30 dni pred finalnim večerom v trajanju 14 dni).
- Ogled logotipa ali letaka naročnika pred glasovanjem na družabnih omrežjih - Facebook in Instagram.
- Pred vsako fotografijo finalistke je tudi logotip zlatega naročnika (če je več zlatih naročnikov, se logotipi ustrezno razdelijo)

FINALNI VEČER ZA MISS EARTH SLOVENIJE 2018: 

Ista vsebina kot za polfinalni prireditvi z naslednjimi ugodnostmi:

- največji logotip na lentah nosilk nazivov (Miss Earth, Miss Air, Miss Water in Miss Fire),
- podelitev ene od lent z najavo voditelja/ice programa,
- video reklama pred začetkom prireditve na »Live stream« kanalu,
- pasica z nazivom zlatega naročnika na »Live stream« kanalu ob nastopih zabavnega programa,
- naziv finalnega večera po zlatem naročniku, npr. »ZLATI za finalni večer Miss Earth Slovenije 2018« (v primeru več zlatih naročnikov se naziv podvoji),
- logotip zlatega naročnika na prvi strani tiskanega biltena finalne prireditve.

OSTALI ELEMENTI ZLATEGA POSLOVNEGA PAKETA:
- Vidno okno z logotipom in neposredno povezavo na spletno stran naročnika na uradni spletni strani projekta www.missearth.si za obdobje 12 mesecev (v želenem časovnem obdobju naročnika).
- Predstavitev naročnika na družabnih omrežjih FB, You Tube in Instagram (1 x mesečno po navodilih zlatega naročnika).
- Sodelovanje aktualne Miss Earth Slovenije 2017 za lastne marketinške akcije naročnika v času njenega mandata,
- Sodelovanje predstavnika zlatega naročnika v vseh ocenjevalnih komisijah po programu organizatorjev vključno s finalnim večerom.
- Predstavnika zlatega naročnika se povabi v organizacijski odbor projekta Miss Earth Slovenije 2018, kjer lahko predlaga smernice in vsebine programske sheme (neobvezno).
- Dva predstavnika zlatega naročnika odpotujeta na svetovni izbor Miss Earth 2018, ki bo na Tajskem v mesecu novembru 2018 (organizatorja v Sloveniji poskrbita za 5 nočitev v hotelu, kjer bo predstavnica Slovenije, VIP vstopnice in akreditacije za finalno prireditev kot predstavnika delegacije iz Slovenije – National Directors Pass),
Poseben popust pri naročilu enega od oglaševalskih paketov MISS EARTH – MEDIA 24 

MM Metropola media d.o.o.
RHI d.o.o.

November 2017