SPLOŠNI POGOJI

Miss Earth Slovenije

Organizator lepotnega tekmovanja Miss Earth Slovenije sprejema naslednje


SPLOŠNE POGOJE POSLOVANJA

1. Uvodne določbe

Organizator (v nadaljevanju: Miss Earth) je sprejel splošne pogoje poslovanja, ki jih uporablja pri komuniciranju s tretjimi osebami (v nadaljevanju: posamezniki/ice).

Besedilo veljavnih Splošnih pogojev zavezuje vse stranke, ki vstopajo v pravna razmerja z Miss Earth. Šteje se, da je posameznik seznanjen s Splošnimi pogoji in da na njih pristaja.

2. Zbirke osebnih podatkov

Organizator zbira osebne podatke posameznikov/ic na spletnem portalu www.missearth.si v okviru zakonitega opravljanja svoje dejavnosti. Osebne podatke tekmovalk zbira izključno v tekmovalne namene izbora za Miss Earth Slovenije

Osebni podatki, ki jih Miss Earth zbira, so lahko: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega bivališča, telefonska številka ter naslov elektronske pošte. Na podlagi privolitve posameznice pa Miss Earth lahko zbira tudi druge osebne podatke kot so višina, teža, konfekcijska številka, številka obutve in ostale potrebne tekmovalne podatke.

Šteje se, da se posameznik/ica, ki posreduje svoje osebne podatke preko elektronske pošte info@missearth.si.strinja z uporabo svojih osebnih podatkov za namene neposredne promocije in obveščanja javnosti. Miss Earth sme na tak način uporabljati le tiste osebne podatke, ki jih je zbral iz prejšnjega odstavka.

Posameznica lahko kadar koli pisno na naslov info@missearth.si zahteva, da Miss Earth trajno ali začasno preneha uporabljati njene osebne podatke za namen promocije ali obveščanja o aktivnostih tekmovanja za Miss Earth Slovenije. Miss Earth bo nemudoma oziroma najkasneje v zakonskem roku 15 dni ustrezno preprečil uporabo osebnih podatkov posameznice ter o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestil posameznico, ki je to zahtevala (Zakon o varstvu osebnih podatkov, ZVOP-1, Uradni list RS 86/2004).

3. Omejitev reproduciranja vsebin

Članki, slike, posnetki in druge vsebine, objavljene na spletnih straneh www.missearth.si ali v ostalih medijih so lahko reproducirani tudi v komercialne namene lepotnega tekmovanja Miss Earth. Vsebovati pa morajo vsa opozorila o avtorskih pravicah in se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati brez navedbe vira.

4. Shranjevanje osebnih podatkov

Miss Earth se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane na zgoraj naveden način, varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, ter da jih ne bo posredoval nepooblaščenim osebam.

5. Sprememba splošnih pogojev

Miss Earth si pridržuje pravico spremembe Splošnih pogojev. Spremembe bodo objavljene na spletni strani www.missearth.si, vsaj 30 dni pred začetkom njihove veljavnosti.

V primeru, da posameznica ne zahteva prepovedi uporabe osebnih podatkov, se šteje, da se s spremembo Splošnih pogojev strinja.

6. Izključitev odgovornosti

Miss Earth zavrača vsakršno odgovornost za škodo, ki bi lahko ali je nastala posameznikom/ici zaradi vsebin, objavljenih na spletni strani www.missearth.si ali vsebin, objavljenih v medijih, ki spremljajo lepotno tekmovanje.

7. Vprašanja in reklamacije posameznikov/ic

Za posamezna vprašanja ali reklamacije se posamezniki/ice lahko obrnejo na elektronsko pošto info@missearth.si.

Novo mesto, 01. 10. 2016/19Miss Earth Slovenija

MM Metropola media d.o.o.

Kočevarjeva ulica 3, 8000 NM

Tel. 07 39 33 117
Fax. 07 39 33 116

Mobi kontakti

Mob. 041 616 147
Mob. 041 392 390

Email kontakti

E-mail 1: info@missearth.si

E-mail 2: marketing@missearth.si
E-mail 3: robert@missearth.si
Copyright (c) missearth.si. Vse pravice pridržane. Avtor: MrFRx 068 136 400 Poslovni Stik